logo

S.S.C. HIGHEST PROFICIENCY

YEAR NAME PERCENTAGE
2018 RAVAL AJAY A. 91.67%
2017 MIRANI BANSI J. 94.17%
2016 SHETH NITU BHAVESH 89.50%
2015 HIRANI SAURABH P. 92.50%
2014 SHETH RUTU BHAVESH 94.33%
2013 THASARIYA FAIZAN 89.33%
2012 BHALODIA KOMAL D. 92.60%
2011 RUPDA HEMEN JAYENDRA 88.80%
2010 MEHTA KRUPALI B. 91.38%
2009 VILPARA SARANG D. 90.62%
2008 TALREJA BONY M. 89.69%
2007 GANDA DHATRI P. 89.30%
2006 BHARMAL ALAFIYA H. 89.43%
2005 SHAH KALAPI C. 86.86%
2004 MERJA MANTHAN R. 84.10%
2003 MIRANI TAJAL HASMUKHRAY 81.29%
2002 PATEL VISHAL 88.77%
2001 PARMAR KOMAL 82.71%
2000 PAREKH KRUTI KIRAN 86.57%
1999 SHAH JIGNESH PRADIP 85.42%
1998 PATEL SANDHYA 85.42%
1997 SHARMA SHEETAL 80.14%
1996 SANGHVI DIP 78.71%
1995 SHAH ASHISH 83.00%
1994 AGRAWAL NIDHI 73.50%
1993 SHAH DIPALI 76.00%
1992 VORA SHRENIK 81.20%
1991 PUJARA PARITA 74.20%
1990 NAIR MURLIDHAR 76.50%
1989 VORA FALGUNI 79.50%
1988 MALPANI SHEELA 71.00%
1987 PATEL CHHAYA 74.10%
YEAR NAME PERCENTAGE
2017 MIRANI BANSI J. 94.17%
2016 SHETH NITU BHAVESH 89.50%
2015 HIRANI SAURABH P. 92.50%
2014 SHETH RUTU BHAVESH 94.33%
2013 THASARIYA FAIZAN 89.33%
2012 BHALODIA KOMAL D. 92.60%
2011 RUPDA HEMEN JAYENDRA 88.80%
2010 MEHTA KRUPALI B. 91.38%
2009 VILPARA SARANG D. 90.62%
2008 TALREJA BONY M. 89.69%
2007 GANDA DHATRI P. 89.30%
2006 BHARMAL ALAFIYA H. 89.43%
2005 SHAH KALAPI C. 86.86%
2004 MERJA MANTHAN R. 84.10%
2003 MIRANI TAJAL HASMUKHRAY 81.29%
2002 PATEL VISHAL 88.77%
2001 PARMAR KOMAL 82.71%
2000 PAREKH KRUTI KIRAN 86.57%
1999 SHAH JIGNESH PRADIP 85.42%
1998 PATEL SANDHYA 85.42%
1997 SHARMA SHEETAL 80.14%
1996 SANGHVI DIP 78.71%
1995 SHAH ASHISH 83.00%
1994 AGRAWAL NIDHI 73.50%
1993 SHAH DIPALI 76.00%
1992 VORA SHRENIK 81.20%
1991 PUJARA PARITA 74.20%
1990 NAIR MURLIDHAR 76.50%
1989 VORA FALGUNI 79.50%
1988 MALPANI SHEELA 71.00%
1987 PATEL CHHAYA 74.10%