logo

H.S.C. HIGHEST PROFICIENCY

YEAR NAME PERCENTAGE
2017 SAKINA BHARMAL M. 73.20%
2016 SOLANKI MEERA D. 77.46%
2015 BHOJANI RIYA D. 87.20%
2014 MEHTA JAY A. 87.47%
2013 RAJA KOMAL A. 76.26%
2012 MEHTA KRUPALI B. 88.00%
2011 RUPDA BHAKTI J. 85.47%
2010 SHAH TWINKAL A. 88.43%
2009 NATHANI SUMAN M. 77.43%
2008 SANGHVI DHAVAL D. 75.86%
2007 SHAH KALAPI C. 84.00%
2006 LAKDAWALA INSIYA M. 77.60%
2005 SHANGHEE SANKET H. 77.00%